FAQ

Veelgestelde vragen

Goed om te weten als ik wil veranderen van energieleverancier:

Bestaat er een risico dat ik zonder energie kom als ik van energieleverancier verander?

Absoluut niet! Je blijft tot het laatste moment bij je oude energieleverancier aangesloten. De energiemarkt is een vrije markt en hierdoor blijf je aangesloten op het distributienetwerk dat onderhouden wordt door de intercommunale. Je kunt zeker zijn dat je altijd elektriciteit en aardgas blijft behouden tijdens de overzetten van energiemaatschappij.

Welke stappen moet ik ondernemen om mijn huidige leverancier te verwittigen?

Geen enkele, je nieuwe leverancier doet het nodig voor je om je huidige leverancier te verwittigen.

Moet ik een verbrekingsvergoeding betalen als ik vroegtijdig van energieleverancier wijzig?

Sinds 2012 is er een wet die de afschaffing van verbrekingsvergoeding bij energieleveranciers heeft bekrachtigd. Dit wilt zeggen dat de energieleveranciers geen verbrekingsvergoeding meer mogen aanrekenen bij klanten die voor de voorziene datum het contract stopzetten. Hou er wel rekening mee dat er minimum 1 maand opzegtermijn is.

Opmerking: de wet is van toepassing voor alle ‘Particulieren’ en voor ‘Professionelen’ met een jaarlijks verbruik kleiner of gelijk aan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas. Bij ‘Professionelen’ met een groter verbruik dan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en 100.000 kWh/jaar voor aardgas, is deze wet NIET van toepassing en moet men de voorziene opzegtermijn en eventuele einddatum van het contract respecteren.
Deze gegevens kan je vinden op de jaarlijkse afrekening of de voorschotfactuur.

Moet ik iets veranderen aan mijn meter of installatie?

De installatie is aangesloten (ongeacht leverancier) met de intercommunale. Dit wilt zeggen dat veranderen van energieleverancier geen enkele invloed heeft op je installatie.

Goed om te weten als ik ga verhuizen:

Wanneer ik ga verhuizen en nog geen leverancier heb, moet ik dan een contract sluiten?

Wanneer je voor het eerst alleen gaat wonen, een nieuwe huur- of koopwoning gaat betrekken moet je inderdaad een nieuw contract afsluiten voor zowel gas (indien aanwezig) en/of elektriciteit. Je moet dus een keuze gaan maken bij welke leverancier je je wilt aansluiten. Geef bij de aansluiting duidelijk aan dat het om een verhuizing gaat. Je zult tijdens de verhuis de meterstanden door moeten geven aan de energieleverancier. Indien je in een huurwoning gaat wonen kun je dit best met de vorige huurder afspreken op een bepaald moment. Hier zijn speciale documenten voor te verkrijgen bij de energieleverancier.

Ik heb al een leverancier van mijn vorige woning, moet ik dit vernieuwen als ik verhuis?

Het is niet nodig om het contract te vernieuwen bij een verhuis als je reeds een leverancier hebt en deze wenst te behouden. Een verhuis kan natuurlijk een perfect moment zijn om je huidige contract nog eens onder de loep te nemen. Meestal verhuis je naar een groter of kleinere woning waardoor het interessant kan zijn om eens te vergelijken.

Blijf je bij je huidige leverancier dan kun je best een verhuis doorgeven. De condities noch de duurtijd zullen veranderen. Sinds april 2014 voorziet het federaal Consumentenakkoord dat een verhuizing nooit aanleiding kan geven tot de aanrekening van een schadevergoeding wegens het verbreken of wijzigen van je contract ook niet bij wijziging van leverancier.

Opmerking: deze regeling is enkel van toepassing voor verbruikers met een jaarlijks verbruik lager of gelijk aan 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en lager of gelijk aan 100.000 kWh/jaar voor aardgas.

Ik verhuis en de vorige bewoner had een leveringscontract ben ik verplicht deze over te nemen?

Je bent volledig vrij in het kiezen met welke energieleverancier jij een contract wil afsluiten. Dus je bent vrij om een eigen keuze te maken.

Extra informatie:

Wat betekenen de afkortingen kW, kWh, MWh en kVA eigenlijk?

 • De hoeveelheid energie die een bepaald elektrisch toestel nodig heeft om te functioneren (ook wel het vermogen genoemd) wordt uitgedrukt in watt of kilowatt (kW), waarbij 1 kW = 1.000 watt. Bijvoorbeeld: 20 kW. Het benodigd vermogen van een toestel of machine wordt vaak ook uitgedrukt in kVA of kilovoltampère, waarbij 1 kVA = 1 kW.
 • Kilowattuur (kWh) is het verbruik van een toestel per uur. Een toestel met een vermogen van 20 kW dat een uur lang heeft gedraaid, heeft dus 20 kWh verbruikt.
 • Op uw energiefactuur wordt uw verbruik uitgedrukt in kWh of MWh (1 MWh = 1.000 kWh). De energiekost wordt uitgedrukt in eurocent per kWh of euro/MWh, afhankelijk van uw verbruik.

Hoe is je elektriciteitsprijs samengesteld?

De prijs per kWh voor elektriciteit bevatten 4 onderdelen:

 1. Energiekost
 2. Transportkost
 3. Distributiekost
 4. Wettelijke taksen en bijdragen

 

 1. Energiekost
  De elektriciteitsleverancier bepaalt enkel de energiekost. Deze kost dekt onder andere de inkoop van elektriciteit op de groothandelsmarkt en de administratieve kosten (facturatie, klantendienst, …). Deze energiekost kan vast of variabel zijn, afhankelijk van het product waarvoor je kiest bij je energieleverancier.
 2. Transportkost
  De transportkost is de vergoeding voor het transport van de elektriciteit over het hoogspanningsnet. Deze kost wordt goedgekeurd door de federale overheidsinstantie CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en van het Gas) en is dezelfde voor alle energieleveranciers.
 3. Distributiekost
  De distributiekost (distributienettarief) is de vergoeding voor de distributienetbeheerder voor het vervoer van elektriciteit over zijn netwerk naar u als verbruiker. Alle energieleveranciers moeten deze kost doorstorten aan de distributienetbeheerders. Ook deze kost wordt goedgekeurd door de CREG en is identiek voor alle energieleveranciers.
 4. Wettelijke taksen en bijdragen
  De federale en gewestelijke overheden leggen aan alle verbruikers en energieleveranciers bepaalde taksen en bijdragen op. De opbrengsten worden gebruikt om zaken van algemeen belang te financieren. De inning van deze taksen en bijdragen wordt aan de energieleveranciers toevertrouwd.

Hoe is je aardgasprijs samengesteld?

De prijs per kWh voor gas bevatten 4 onderdelen:

 

 1. Energiekost
 2. Transportkost
 3. Distributiekost
 4. Wettelijke taksen en bijdragen
 1. Energiekost
  De aardgasleverancier bepaalt enkel de energiekost zelf. Deze kost dekt onder andere de inkoop van aardgas bij de leveranciers aan de leveranciers-gas portefeuille, de dekking kosten voor specifieke prijsstructuren, de operationele kosten van de portfolio en balancering activiteiten en de administratieve kosten (facturatie, klantendienst, …)
 2. Transportkost
  De transportkost is de vergoeding voor het transport van aardgas. Deze kost wordt goedgekeurd door de federale overheidsinstantie CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en van het Gas) en is in de energiekost van de professionele aardgasproducten inbegrepen. Wanneer het aardgas betreft dat geïmporteerd wordt uit het buitenland, hoort hier ook de transportkost tot aan de Belgische grens bij.
 3. Distributiekost
  De distributiekost is de vergoeding voor de distributienetbeheerder voor het vervoer van aardgas over zijn netwerk naar u als verbruiker. Energieleveranciers moeten deze kost integraal doorstorten aan de distributienetbeheerders. Deze kost wordt ook goedgekeurd door de CREG en is identiek voor alle energieleveranciers.
 4. Wettelijke taksen en bijdragen
  De federale en gewestelijke overheden leggen aan alle verbruikers en energieleveranciers bepaalde taksen en bijdragen op. De opbrengsten worden gebruikt om zaken van algemeen belang te financieren. De inning van deze taksen en bijdragen wordt aan de energieleveranciers toevertrouwd.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd. Doordat de processen verderop in het elektriciteitsnet hetzelfde zijn, is er geen verschil in wat er uit het stopcontact komt.

Hoe wordt mijn gasverbruik van m3 omgezet naar kWh?

De gasmeter meet je verbruik in m3. Op je factuur wordt het verbruik vermeld in kWh. De netbeheerder berekent de omzetting naar kWh op basis van de calorische waarde – deze bedraagt gemiddeld 10 – van aardgas in jouw gebied. De calorische waarde kan verschillen per regio, door de omzetting in kWh betaal je de correcte prijs voor de geleverde warmte. Je netbeheerder bezorgt ons het verbruik in kWh en hierop baseren we jouw afrekening.

Wie komt mijn meterstanden opnemen?

De meterstanden en het onderhoud worden door de intercommunales opgenomen. De gegevens worden doorgegeven aan je leverancier zodat deze je factuur kunnen opmaken. De kosten hiervoor zijn reeds meegenomen in je jaarlijkse facturatie.

Wat is de rol van energieleverancier en die van de intercommunales?

Een energieleverancier verkoopt elektriciteit en/of aardgas die hij zelf produceert of aankoopt. Hij verzorgt ook de commerciële diensten aan zijn klanten en de daarbij horende facturatie voor het verbruik.

De intercommunale verzekert het onderhoud en controle van de distributieleidingen die de elektriciteit en aardgas in je woning voorzien. En de daarbij horende technische diensten mbt elektriciteit- en aardgas verbindingen. De intercommunale levert dezelfde diensten ongeacht energieleverancier.

Kan de kwaliteit van mijn elektriciteit- en aardgasvoorzieningen per leverancier verschillen?

Dit kan niet! Deze garantie komt van uw intercommunale en niet via uw energieleverancier. En is dus identiek voor iedere energieleverancier.

Wie moet ik contacteren als ik mijn elektrische of aardgasinstallatie wil veranderen?

Het best kunt u contact opnemen met uw intercommunale. Zij zijn verantwoordelijk en hun technische dienst is hieraan gekoppeld.

Hoe weet ik wie mijn intercommunale is?

Via deze link kunt u uw intercommunale opzoeken.